Attefallshus/Attefallsstugor

Attefallshus eller Attefallsstuga är en ny typ av komplementbyggnad som från den 2 juli 2014 kan byggas utan bygglov på många tomter.

Attefallsbyggnaden får ha upp till 25 m² byggnadsarea och 4 meter nockhöjd, och kan inredas till permanentbostad.

De nya bestämmelserna omfattar totalt fem olika typer av åtgärder:
• Komplementbostadshus (en självständig bostad)
• Komplementbyggnad (till exempel garage)
• Tillbyggnad, en extra bostad och nya takkupor.

Läs mer om Attefallshus på Boverket >>