FÖRETAGETUlf Svenssons Bygg AB har mångårig erfarenhet och startade 1986.

Huvudsakliga arbeten

Vi har specialiserat oss på småhus av lösvirke och anpassar efter kundens önskemål och behov. Vi tar även ansvar för den totala byggentreprenaden, från schaktningsarbeten och grundläggning fram till nyckelfärdiga lösningar. Vi hjälper till med ritningar och konstruktionslösningar för byggnadslovshandlingar och sköter kontakten med berörda myndigheter om så kunden vill.

Specialisering

Vi utför fönsterbyten och skräddarsyr lösningar för varje enskilt objekt, med specialanpassade fönster

Andra arbeten

Vi fixar grundläggning, formsättning, betonggjutning, mindre industrihallar samt allehanda renoverings och tillbyggnadsarbeten.

Priser

Våra arbeten utförs till fasta priser eller på löpande räkning per timme allt efter kundens önskemål. Vi lämnar fullständiga garantier på utförda arbeten.


Vi samarbetar med ett flertal företag inom, mattläggning, el, vvs, kakel, klinker, ventilation samt målning.


Vi är med hela vägen, tar ansvar och ser till att din byggnation blir ett enkelt projekt!